Month: Agost 2022

Frustrat l’intent de tancament de la soca d’un arbre per ampliar l’espai d’una terrassa (4Latas, Enric Granados 56)

Posted on Updated on

La ràpida reacció veïnal i la personació dels serveis municipals eviten la inutilització de l’escocell que protegia l’arbre

El local 4Latas (Enric Granados, 56) va inutilitzar l’escocell d’un plàtan situat al costat de la seva terrassa, mitjançant el seu cobriment amb fustes, que finalment han estat retirades, restablint-ne l’estat inicial.

L’escocell és un element fonamental per protegir la vida dels arbres a l’espai públic.

Aquest espai no pavimentat al voltant de la soca de l’arbre té com a funció facilitar la recepció de l’aigua de pluja i facilitar-ne el reg. També permet afegir adobs o plaguicides a l’arbre, si fos necessari, evitant la seva dispersió.

Els arbres són béns municipals i en cap cas poden ser apropiats particularment.

Instal·lació de fustes per obstruir l’escocell de la soca de l’arbre
Imatge amb les fustes ja instal·lades
Després de la retirada de les fustes, l’escocell torna al seu estat inicial
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es foto_02.jpg
Imatge amb el tancament de la soca  • Entrada
  • Bloque

Resumen

VisibilidadPúblico

PublicarInmediatamente

URLsosenricgranados.wordpress.com/?p=2329Fíjalo a la parte superior del blogPendiente de revisión

Valoració a les mesures anunciades per l’ajuntament de reducció del soroll al carrer d’Enric Granados

Posted on

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, juntament amb el regidor del districte de l’Eixample, Pau González, a la presentació de les noves mesures per reduir el soroll nocturn.

Una primera valoració:

La primera impressió és francament positiva. Després d’anys picant pedra, el govern municipal reconeix, per primer cop, de manera clara i explícita, que el carrer d’Enric Granados és una zona saturada de terrasses i acústicament tensionada en horari nocturn. Per primera vegada, a escala municipal, els interessos veïnals prevalen sobre els lobbys econòmics.

Cal destacar el compromís de revocar les 34 llicències extraordinàries (ampliacions especials) concedides durant la pandèmia. Amb tot, al carrer es mantindran les 81 terrasses restants que disposen de la llicència ordinària.

Calen altres actuacions municipals complementàries a les ja anunciades. Les mesures fetes públiques no aconseguiran mitigar el problema del soroll. Cal sumar altres accions, com la intensificació de plans d’inspecció o una major presència de la Guàrdia Urbana per reduir comportaments incívics o actes sorollosos i per garantir el desallotjament de l’espai.

En aquest sentit, cal aprofitar que la declaració de zona acústicament tensionada en horari nocturn proporciona noves eines al districte per regular el soroll o executar les mesures que es derivin del Pla de Mesures contra la Contaminació Acústica 2022-2030.

Es troba a faltar un calendari que aporti concreció a la posada en funcionament de les mesures. Per exemple, l’avançament de l’horari de tancament de les terrasses de bars i restaurants per combatre l’excés de soroll a les nits, caldrà comunicar-ho formalment als establiments que vegin afectada la seva activitat, per tal que puguin fer al·legacions atès que es tracta d’un procés reglat. Es preveu enviar les notificacions definitives cap a finals d’agost.

L’Ajuntament ha recalcat que és una acció excepcional (per ara només s’aplicarà a Enric Granados) i que s’estendrà a molts pocs llocs, només on sigui molt necessària. Reclamem que la lluita contra la contaminació acústica s’estengui a tots els espais de la ciutat afectats, sense excepció, com són totes les zones acústicament tensionades, com les situades a Ciutat Vella (plaça de George Orwell; carrer de Joaquim Costa; carrer d’Almirall Churruca/Barceloneta, carrer de l’Allada Vermell, carrer Nou de la Rambla, …), Sant Martí-Poblenou (carrer Rogent, Rambla del Poblenou. triangle lúdic del Poblenou), Sants (plaça d’Osca, carrer Blai), o Gràcia (places Sol, Virreina i Revolució), entre d’altres.

I finalment, la lluita continua. Res s’acaba aquí. La tenacitat i la unió és l’eina dels veïns i veïnes.

L’ajuntament anuncia que avançarà una hora l’horari de tancament de les terrasses al carrer d’Enric Granados per reduir el soroll (nota oficial)

Posted on

Es considerarà Enric Granados zona saturada de terrasses no es consolidaran cap de les terrasses extraordinàries vigents a 1 de gener de 2022 

Altres mesures que s’implantaran son l’establiment del número actual de taules i cadires autoritzades amb llicència ordinària com a topall màxim admissible i limitar a 12 el nombre de mòduls permesos per terrassa 

El pla per reduir la contaminació acústica en aquest carrer també inclou l’establiment de plans d’inspecció específics i el reforç de la presència de la Guàrdia Urbana i dels serveis de neteja 

Aquestes accions formen part del pla del districte per reduir la contaminació acústica durant la nit en el marc de la declaració d’Enric Granados com una de les Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN) 

La implantació de les Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN) forma part del Pla de Mesures contra la Contaminació Acústica 2022-2030 

L’Eixample impulsarà un seguit de mesures dins del pla de reducció de contaminació acústica al carrer d’Enric Granados, considerat Zona Acústicament Tensionada en Horari Nocturn (ZATHN). Aquestes mesures només afecten aquest carrer de l’Eixample i inclouen l’avançament en una hora del tancament de  les terrasses per mitigar el soroll nocturn que afecta als veïns i veïns d’aquest cèntric passeig. En aquest sentit les terrasses tancaran a les 23.00h de diumenge a dijous i a les 24.00h divendres i dissabte.

De la mateixa manera, es considerarà el carrer d’Enric Granados zona saturada de terrasses i no es consolidaran cap de les terrasses extraordinàries vigents a 1 de gener de 2022. Altres mesures que s’implantaran son l’establiment del número actual de taules i cadires autoritzades amb llicència ordinària com a topall màxim admissible i limitar a 12 el nombre de mòduls permesos per terrassa.

També serà obligatori que les taules i cadires tinguin taps de silicona; que les cadenes que asseguren els elements de les terrasses estiguin plastificades i que s’adaptin totes les llicències en règim transitori a l’Ordenança de Terrasses. El pla preveu igualment la limitació de concerts i esdeveniments al carrer d’Enric Granados.

Per assegurar el compliment d’aquestes mesures algunes de les quals ja estan en marxa, s’impulsaran plans d’inspecció específics per planificar la retirada de totes les terrasses extraordinàries un cop s’hagi notificat la seva no consolidació. Igualment es vigilarà el compliment de l’aforament màxim de cada activitat així com el control de la utilització de les façanes dels locals com a barres pel consum. També s’intensificarà la inspecció de les terrasses amb control específic de l’horari i de l’aforament.

Es reforçaran els serveis de neteja del carrer i el control per tal que els establiments llencin el vidre als contenidors durant el dia i no a la nit. Paral·lelament continuaran les campanyes de conscienciació amb l’increment de promotors fins a final d’any i la incorporació d’agents cívics. El pla suposa el reforç de la presència de la Guàrdia Urbana en aquest carrer per reduir el soroll produït per la concurrència de persones a la via pública a causa de comportaments incívics o actes sorollosos i per garantir el desallotjament de l’espai i l’eficàcia dels serveis de neteja.

El pla per reduir la contaminació acústica s’adopta després que els resultats dels sonòmetres instal·lats en aquest cèntric passeig de l’Eixample hagin mostrat que se supera de manera continuada en 3 decibels els límits permesos de nit. Es tracta d’una mesura puntual i concreta només en aquest carrer per tal de reduir l’impacte sonor que afecta durant les nits als residents de la zona.

En aquesta gràfica es mostren resultats dels sonòmetres instal·lats al carrer d’Enric Granados durant el mes de juny.

La mesura que suposa avançar l’horari de tancament de les terrasses de bars i restaurants per combatre l’excés de soroll a les nits, caldrà comunicar-la formalment als establiments que vegin afectada la seva activitat, per tal que puguin fer al·legacions atès que es tracta d’un procés reglat. Durant aquest període també es continuaran fent mesuraments de soroll per a confirmar que continuen les superacions dels llindars a les ZATHN.

Implantació de les Zones Tensionades Acústicament en Horari Nocturn (ZATHN)

L’Ajuntament de Barcelona, davant de l’ús intensiu de l’espai públic durant l’horari nocturn, ha creat com a mesura pionera a l’Estat, les Zones Tensionades Acústicament en Horari Nocturn

(ZATHN), un instrument a disposició dels districtes per tal d’impulsar plans de reducció de contaminació acústica adaptades a cada cas concret. Aquests plans específics inclouen actuacions puntuals només en carrers o places on s’ha comprovat que se superen els llindars de soroll durant la nit per tal de reduir l’impacte sonor i la contaminació acústica que afecta als veïns i veïnes.

La implantació de les Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN) forma part  del Pla de Mesures contra la Contaminació Acústica 2022-2030, que recull un seguit d’actuacions per tal de reduir l’impacte de la contaminació acústica a Barcelona

El soroll és el segon factor ambiental que més impacta en la salut de la població, just per darrere de la contaminació de l’aire. El trànsit és la font de soroll que impacta la pràctica totalitat de la superfície de la ciutat i la font més rellevant però en algunes zones de la ciutat apareix un altra font de soroll vinculada a l’ús intensiu de l’espai públic. Segons la percepció ciutadana aquesta és una de les fonts que més molèsties generen i per les que des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa de forma intensiva.