El carrer

Privatització de l’espai públic: La nova terrassa del local “Ignició” (Còrsega 244/Enric Granados 117) provoca la supressió del telèfon per a minusvàlids

Posted on Updated on

20160217_ignició20160217_ignició 2

Imatge de la terrassa                                                            Telèfon suprimit a la paret on ara hi ha una pintada

Una nova derivada de la impunitat del procés de privatització de l’espai públic a Barcelona, que. en aquest cas, afecta les persones amb minusvalidesa. Al xamfrà Còrsega/Enric Granados, hi ha hagut instal·lada durant anys una doble cabina telefònica, -una estàndard i una adaptada per a persones amb cadires de rodes-.

L’obertura de la terrassa del bar “Ignició” (Còrsega 244/Enric Granados 117) i l’ocupació de l’espai al costat de la cabina va deixar sense espai de maniobra les cadires de minusvàlids.

Solució: Movistar ha suprimit la cabina adaptada, com es pot apreciar a la imatge de la dreta.

Què hi diu l’ajuntament? També li sembla bé a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), organisme de l’Ajuntament de Barcelona responsable que “les persones amb diversitat funcional puguin desenvolupar-se de la manera més autònoma possible a tots els àmbits de la vida ciutadana, en plena igualtat d’oportunitats i amb respecte per les diferents necessitats personals”?

EL PSC DEMANA AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE UN PLA D’INSPECCIÓ DE TERRASSES AL CARRER ENRIC GRANADOS.

Posted on Updated on

Bardot

En el plenari del Consell de districte de l’Eixample que se celebrarà demà dijous 10 de desembre, el PSC demanarà al govern municipal l’aprovació d’un nou pla d’inspecció de vetlladors i terrasses al carrer d’Enric Granados, actuant sobre aquells incompliments de la norma que se’n derivin. En la iniciativa presentada s’insta també a l’equip de govern a impulsar actuacions de mediació per assegurar la bona convivència entre activitats econòmiques i residents.
El plenari tindrà lloc a la seu del districte, situada al carrer Aragó, 311, 1a planta.
L’accés a la sala és lliure.

Resposta de l’equip de govern: no hi haurà terrasses a l’interior d’illa d’Enric Granados 86-88 i s’impulsarà un pla d’usos

Posted on Updated on

Podeu veure la intervenció a You Tube; a partir de 2:43:50; la resposta del representant de l’equip de govern apareix a 2:49:00

link:

En el plenari del Consell de Districte de l’Eixample celebrat el 8 d’octubre de 2015, el Grup Municipal ERC-AM va presentar el següent prec a l’equip de Govern:

“Que s’informi sobre el compliment dels requisits de legalitat del projecte de macrorestaurant de l’edifici del carrer d’Enric Granados, 86-88, el seu impacte ambiental i acústic sobre veïns i veïnes de l’entorn, el dret a la tranquil·litat i al descans dels mateixos, en especial pel que fa a l’interior d’illa, i les mesures que s’adoptaran per garantir la mobilitat de les persones a l’espai púbic i la normal circulació del trànsit de vehicles.”

El conseller Jordi Oliver (ERC) va llegir a l’inici el text íntegre del prec.

Resposta de l’equip de govern (BC).

En la seva resposta Francesc Magrinyà, conseller de l’equip de govern, va anunciar el recolzament del grup Barcelona en Comú (BC) al prec presentat pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana.

Sobre la concessió de la llicència al macorestaurant, Magrinyà va dir:

Recollim aquí la informació que ens arriba (…)”.

“Pel que ens han explicat des de gerència [del Districte], de fet, hi va haver una  negociació amb l’establiment i no es va aprovar finalment l’ús de la terrassa de l’interior d’illa. Això va quedar eliminat. Per la legislació vigent no es podia deixar de donar la llicència. Per la legislació vigent, aquests promotors tenen dret a implementar aquest establiment sempre que no tinguin terrasses a l’interior d’illa.”

“Per altra banda, tenim la voluntat treballar conjuntament amb l’associació SOS Enric Granados precisament perquè es garanteixi el compliment de les llicències i de les ordenances en el sentit que si hi ha nivells de sorolls que no són admissibles, tenim la voluntat d’intervenir perquè la legalitat es compleixi. En aquest sentit trobaran tot el nostre recolzament.”

“Farem el seguiment d’aquesta activitat però sempre complint la legalitat vigent, aquest límit ha estat: l’interior d’illa, no; però s’ha de donar l’activitat.”

“També hem de reflexionar sobre els eixos pacificats [cas del carrer d’Enric Granados]. Hem de parar aquest ús comercial que posa en qüestió l’activitat del veí. En aquest sentit ens hi trobaran.”

El representant de l’equip de govern va finalitzar la seva intervenció amb aquest anunci: “En aquest mandat estem per implementar un pla d’usos com vostès demanaven.”

Cloenda

En nom del grup d’ERC, el conseller Jordi Oliver, va agrair al govern el seguiment de l’activitat al carrer Enric Granados 86, o de qualsevol activitat similar que es pugui desenvolupar al districte, afegint que “sabem que són activitats legals però sens dubte són activitat molestes. No voldríem trobar-nos amb situacions similars com ens ha passat amb els pisos turístics: activitats legals però molestes que ens allunyen de l’objectiu de fer de l’Eixample, i també de Barcelona, el millor lloc on viure.”

Valoració final

Esperem i desitgem que l’equip de govern compleixi els compromisos adquirits davant del plenari del Consell de Districte de l’Eixample:

–  no hi haurà ús de terrassa a l’interior d’illa.

– les autoritats municipals actuaran si s’incompleix la llicència concedida o els nivells de soroll permesos.

– hi haurà un pla d’usos comercials per al carrer Enric Granados.

Intervenció de SOS Enric Granados al plenari (macrorestaurant Enric Granados 86-88)

Posted on Updated on

Podeu veure el prec a You Tube; a partir de 2:43:50; la resposta del representant de l’equip de govern apareix a 2:49:00

https://youtu.be/bsrquh55hpA?t=10128

 

Text de la intervenció del representant de SOS Enric Granados des del públic

“(…) Afegir que la nostra entitat ja ha recollit més d’un centenar de signatures de veïns i veïnes de l’interior d’illa i de diferents comunitats de propietaris en contra d’aquest projecte.

Breument, reproduïm alguns dels missatges rebuts per part dels afectats que com a membres del Consell de Districte haurien de conèixer:

En Jordi diu: “Veiem amb gran inquietud que tinguin plans per ocupar aquest jardí interior de mansana que actualment és un racó meravellós amb els seus arbres, el seus ocells i sobre tot el seu immens silenci.”

La Victoria afegeix: “No hi estic d’acord amb la Barcelona turística que s’esta convertint, i encara menys, si ens afecta la nostra tranquil·litat. Ja hi ha prou soroll a Barcelona, i si l’única illa de pau al pati interior que ens queda la volen eliminar, cal fer alguna cosa per conservar-la.”

El Ramiro diu: “Soy un vecino de calle corcega, alquilé un piso con ventanas al jardín interior y sin duda la construcción de un macro restaurante en el jardín, afectaría mi descanso.”

La Llilian es lamenta: “Mis habitaciones dan de pleno al patio y hasta ahora estaba feliz de tener este silencio casi absoluto cada noche.”

La Yolanda pregunta: “Aquesta activitat baixarà notablement el valor de les vivendes que donin a l’interior de l’illa devaluant els pisos. Ens abaixarà l’Ajuntament l’Impost de Béns Immobles en concepte de perjudicis als propietaris per permetre aquesta activitat?

Hi haurien molts més missatges però el temps s’esgota.

Per anar acabant, la setmana passada el Consell de Districte ens va comunicar  que ja havia atorgat la llicència de bar-restaurant a aquest establiment.

Els representants de l’Equip de Govern ens diuen que s’han limitat a aplicar la normativa vigent i els serveis tècnics ens han advertit que és possible instal·lar terrasses en els interiors d’illa.

Davant d’aquesta situació, els preguntem: pensen canviar una normativa que autoritza aquesta mena d’establiments clarament sobredimensionats?

Per què no volen aprovar un pla d’usos?

Pensen canviar una normativa que no blinda el dret al descans dels veïns dels interiors d’illa?

Per què els interessos de bars i restaurants prevalen sobre la població resident?

Quines mesures dissuasives adoptaran per a prevenir el soroll?

Què faran quan els clients del bar-restaurant surtin a fumar o a xerrar o a prendre una copa al pati o a les terrasses?

Que ha previst el Consell de Districte per evitar aglomeracions de gent a les voreres, pacificar el trànsit de vehicles i evitar la saturació de les àrees d’aparcament?

Vindrà la Guàrdia Urbana quan els veïns i veïnes truquem?

El Consell de Districte atendrà les nostres demandes o ens diran que no s’hi pot fer res?

En definitiva, pensen fer alguna cosa?

Gràcies,”

L’autorregulació del sector

Posted on Updated on

WP_20150703_18_40_08_Pro
Imatge recent de la terrassa del Creps Barcelona (Enric Granados, 38).
El local incompleix de manera flagrant l’Ordrenança de Terrasses.

L’Ajuntament (al menys sota el mandat convergent) sempre ha confiat molt en el que anomenen l’autorregulació del sector. Opinen que el mateix sector turístic es limita en les seves activitats per evitar molèsties als veïns donada la seva enorme consciència social.

Aquí tenim un exemple: el restaurant “Creps Barcelona” té un vetllador davant del número 38 del carrer Enric Granados, aquest vetllador des del primer dia incompleix nombroses disposicions de l’Ordenança municipal.

Arran de les nostres queixes,l’Ajuntament va intervenir i va limitar una mica l’ocupació d’aquest vetllador fent respectar la meitat de l’amplada de la vorera pels vianants i fent retirar les mampares laterals, la resta d’incompliments els va “perdonar”.

Poques setmanes després el restaurant es va autorregular per tornar a la situació anterior: va tornar a posar les mampares laterals i va tornar a ocupar una bona part del pas mínim de vianants.

En la foto es poden veure les mampares laterals, que s’havien retirat, muntades una altra vegada, l’amplada lliure per vianants és de 1,90 m, no arriba al 30 % del total de la vorera quan hauria de ser del 50 %.

Propostes de SOS carrer Enric Granados per al mandat municipal 2015-2019

Posted on Updated on

pàgina 4. 2. Bardot

Davant les eleccions a l’ajuntament de Barcelona que se celebraran el proper 24 de maig, l’entitat veïnal SOS carrer EnricGranados, adreça als grups municipals el següent document amb diverses propostes d’actuació que proposem desenvolupar durant el proper mandat municipal. Voldríem que fossin tingudes en compte tant pel que fa al contingut dels respectius programes electorals com pel que fa al disseny de les polítiques a executar en els propers quatre anys.

5 OBJECTIUS PER AL MANDAT MUNICIPAL 2015-2019:

1) Preservar el caràcter veïnal del carrer d’Enric Granados front l’increment d’oferta d’hotels, apartaments turístics i altres formes d’allotjaments temporals.

2) Protegir una oferta de comerç de proximitat orientada a la població resident.

3) Potenciar la diversitat i convivència entre usos i activitats per tal d’evitar un monocultiu econòmic basat en el lleure i el turisme.

4) Disposar d’un carrer net, ordenat i pacificat al servei dels vianants, dels veïns i les veïnes i del conjunt de la ciutat.

5) Donar projecció a la riquesa patrimonial i cultural que ofereix el carrer.

… I 1O MESURES A APLICAR

– Aprovar un Pla Especial que reguli les activitats econòmiques de publica concurrència (com bars i activitats de restauració, menjars preparats, comerç alimentari amb degustació, …), al carrer Enric Granados i zones annexes, en el seu cas.

– Acordar la suspensió de noves llicències fins la regulació i aprovació del Pla Especial.

– Limitar la concessió de permisos per a la construcció d’hotels o d’altres tipus d’allotjaments turístics, atès que el carrer Enric Granados es troba saturat i no pot acollir noves instal·lacions d’aquesta naturalesa.

– Prohibir l’ús de les àrees exteriors dels edificis hotelers (terrats i patis d’illa) pel seu caràcter molest per als veïns residents.

– Crear un servei de vigilants de la via pública [aplicant, per exemple, el model en vigor a les zones d’estacionament reservat, format per personal que no té la consideració d’agents de l’autoritat, o bé el cos recentment creat d’agents cívics] dedicat a la prevenció i denuncia de les infraccions de la normativa de terrasses i, per extensió, de les comeses al conjunt de la via pública.

– Modificació de l’ordenança municipal de terrasses de Barcelona que tingui en compte les necessitats dels veïns, sobretot en aquelles zones que suporten més pressió d’ús.

– Aprovació d’un decret ordenació singular de terrasses del carrer Enric Granados que contempli la reducció del nombre actual de terrasses, tant pel que fa a espais com taules, millorant la percepció d’amplitud del carrer així com la supressió d’obstacles que dificultin la mobilitat dels vianants.

– Eradicar comportaments incívics (activitats molestes o sorolloses, festes no autoritzades, botellots, …), incloent la potenciació de les inspeccions administratives i les actuacions de la guàrdia urbana. – Posar en marxa un programa especial de creació d’equipaments públics (llars d’infants, escoles, centres cívics, centres d’atenció a la gent gran, biblioteques, …) destinat a l’àrea central del districte de l’Eixample que acabi amb la penalització dels veïns que vivim a les zones centrals; per tal de garantir la igualtat de prestacions als ciutadans, independentment del lloc on visquin.

– Dinamitzar activitats que potenciïn l’atractiu cultural i patrimonial del carrer (galeries d’art, commemoració del centenari de la mort del compositor Enric Granados, rutes arquitectòniques, …).

Barcelona, 7 de maig de 2015