El PEUAT

Un acord històric (i 5). Una valoració del PEUAT

Posted on Updated on

01josepperezterrazacasaenricllorensUn cas pràctic a Enric Granados. Amb el PEUAT es blinda la protecció de la casa Llorenç 
(Enric Granados 119) en quedar vetada la seva conversió en equipament hoteler.

Encara no fa tres anys, la bombolla hotelera a Barcelona es trobava en plena expansió. Assistíem a la inauguració continuada d’equipaments hotelers i l’anunci de conversió d’altres immobles emblemàtics (Torre Agbar, edifici Deutsche Bank, …) per a ser destinats a la mateixa finalitat. Semblava uns situació imparable i irreversible, en comptar amb el suport entusiasta del govern municipal i, també, perquè no dir-ho, la complicitat, per acció o per omissió, dels grups de l’oposició.

Aquesta situació es capgira, primer provisionalment, amb la moratòria aprovada el juliol del 2015 pel nou govern municipal, que suspenia temporalment la concessió de noves llicències, i ara, ja de manera definitiva, amb l’aprovació del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, el PEUAT, que, declara la zona central de la ciutat com a zona de decreixement i paralitza noves llicències, impedeix l’augment del nombre d’apartaments turístics a tota la ciutat i regula de manera restrictiva l’obertura de nous allotjaments turístics a la resta de zones. 

Evidentment, el PEUAT no ho soluciona tot, i queda molta feina a fer durant els propers mesos i anys. Per exemple, el règim urbanístic de decreixement no afectarà al conjunt de la ciutat. Tampoc la regulació dels allotjaments turístics en quatre grans zones aconseguirà, per ella mateixa, reduir del nombre de visitants als districtes i barris que suporten la pressió turística. I en els pròxims mesos, l’oferta hotelera s’incrementarà amb més d’un miler de places addicionals, a causa de l’obertura d’establiments amb drets urbanístics obtinguts abans de l’1 de juliol de 2015, com és el cas del macrohotel projectat a Drassanes. 

Com també és cert que el PEUAT serà més eficaç en la mesura que les seves directrius s’emmarquin en una acció estratègica global, que inclogui el màxim nombre de qüestions relacionades, com poden ser la mobilitat urbana, la gestió de l’espai públic, el dret a l’habitatge o el model comercial, entre d’altres.

Amb tot, el PEUAT mereix una valoració positiva per diverses i poderoses raons:

 1. Perquè suposa un canvi de tendència històric pel que fa al model de ciutat.
 2. Perquè el PEUAT trenca amb 25 anys seguits de “mantra” postolímpic.
 3. Perquè és la primera norma reguladora que no s’ha fet a mida dels dictats del lobby turístic.
 4. Perquè canvia la relació de la ciutat amb l’activitat turística, en què el benefici privat deixa de primar per davant de tot i s’aposta per un model turístic que vol ser de qualitat, sostenible i desastacionalitzat.
 5. Perquè l’activitat turística es conjuga amb altres prioritats per a la ciutat, com ara la necessitat que sigui compatible amb la resta d’usos, l’adequació a les característiques de la trama urbana, el dret a l’habitatge, l’espai públic, la mobilitat, el manteniment de la convivència, o el desenvolupament de les altres activitats econòmiques.
 6. Perquè ha obligat als grups municipals a revisar el seu discurs sobre el turisme i el creixement turístic, de manera que, fins i tot, els partits que hi han votat en contra, han hagut de reconèixer l’existència del problema i defensar algunes mesures restrictives, per petites que fossin.

D’altra banda, el PEUAT té també una dimensió simbòlica no menys rellevant. Amb les seves qualitats i defectes, el PEUAT és una gran victòria per als barcelonins i barcelonines. Es podrà considerar insuficient o incomplert. Però és, objectivament, un triomf del veïnat: el primer pas per a un canvi de model en 25 anys. Després de tant temps picant pedra ens ho mereixíem. Tinguem-ho present. 

Un acord històric (4). Quins són els punts crítics del PEUAT des d’una perspectiva veïnal?

Posted on Updated on

20161218_tancament-llauneriaPerquè el turisme assoleixi magnituds sostenibles per a la ciutat i la seva població cal que 
el concepte de decreixement turístic s'apliqui al conjunt de barris i districtes, i que vagi 
acompanyat, alhora, de mesures complementàries que evitin la pèrdua actual d'usos
residencials i comercials de proximitat.

En una primera valoració d’urgència, un dels principals punts febles que presenta el PEUAT és que que la política de decreixement turístic no s’aplicarà al conjunt de la ciutat.

En efecte, tot i i introduir aquest agosarat concepte al Pla i congelar per primera vegada el creixement a l’àrea central de Barcelona, el PEUAT continua permetent el creixement de places turístiques a la la ciutat. Així, amb el text aprovat, s’estima que es podria autoritzar la construcció d’entre 80 i 120 hotels més a Barcelona, la qual cosa permetria arribar a un total de 190.000 places turístiques a la ciutat, superant, per exemple, la població total resident al districte de Nou Barris.

Se segueix demanant, per tant, un PEUAT més restrictiu, que reverteixi el procés d’expulsió de veïnat i eviti exportar les mateixes dinàmiques perverses (encariment del lloguer, desaparició del comerç, …) a barris que fins ara n’havien restat al marge.

Cal un PEUAT que incorpori mesures addicionals per impedir l’acció dels especuladors, que comporti un decreixement real de l’activitat turística i que redueixi el nombre dels HUT a nivell global de la ciutat, fins a situar-se en un nivell tolerable per als veïns i veïnes residents i que no afecti negativament el normal desenvolupament d’altres activitats empresarials de major valor afegit econòmic i laboral.

No oblidem que, en comptes d'un conflicte entre veïns i turistes, el que vivim i 
visualitzem és, en realitat, un conflicte entre interès públic (la gent que viu 
a la ciutat) i certs interessos privats que viuen de la ciutat (lobbies turístics 
i elits econòmiques).

 

Un acord històric (3). Com afectarà el PEUAT al carrer d’Enric Granados i l’Antiga Esquerra de l’Eixample ?

Posted on Updated on

peuat-zones-1024x637 En el requadre i en vermell, el carrer d'Enric Granados i el barri de l'Antiga Esquerra de 
 l'Eixample se situen a la Zona 1 del PEUAT.

El carrer d’Enric Granados i el conjunt del barri de l’Antiga Esquerra de l’Eixample han estat inclosos a la Zona 1 del PEUAT, considerada de «decreixement natural», perquè cap plaça que es tanqui serà reemplaçada.

Quins barris han estat inclosos a la zona 1 del PEUAT?

 • La Zona 1, o àmbit central, agrupa la meitat de l’oferta de llits de la ciutat i comprèn Ciutat Vella, la Vila de Gràcia, el Poble-sec, Sant Antoni, Hostafrancs, la Vila Olímpica i el Poblenou.
 • No obstant, cal matisar que la Zona 1 no abasta la totalitat del districte de l’Eixample.
 • Les àrees efectivament incloses són l’Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de l’Eixample i el barri de Sant Antoni.

A la Zona 1 no s’hi admetrà:

 •  La implantació de cap nou tipus d’allotjament turístic.
 • Tampoc l’ampliació de places dels establiments existents.

Com s’aconseguirà el decreixement?

 • Quan cessi una activitat d’allotjament, no se’n permetrà l’obertura de cap altra.

¿És factible que es produeixi un decreixement?

 • Sembla remot que cap operador abandoni, ara per ara, el lucratiu negoci turístic en aquests indrets. Com a màxim, optaria per vendre la seva llicència a un tercer, subrogant-se un nou operador. Especialment, després que s’hagi afegit al PEUAT la modificació sol·licitada pels hotelers que els permet efectuar renovacions i obres, fora que l’immoble hagi de ser totalment derruït.

Un acord històric (2). Què és el PEUAT? Alguns conceptes

Posted on Updated on

grafic1_1502859911_193620_1875x1678MAPA DE DENSITAT DE PLACES TURÍSTIQUES. A l'antiga Esquerra de l'Eixample la proporció entre
places d'allotjaments turístics i població resident se situa per sobre del promig de la ciutat,
concretament, entre 12,1 i 24 places per cada 100 habitants segons les dades municipals.

EL PUNT DE PARTIDA. La proporció mitjana entre allotjaments turístics i població resident és del 6,37% al conjunt de la ciutat. Aquest percentatge es dispara en barris com el Gòtic (53%), la Dreta de l’Eixample (50%) o Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou (38%). N’hi ha un total de 25 barris per sobre de la mitjana -i fins a vuit seccions censals on el nombre de places per a turistes supera el de veïns-. En canvi, el percentatge és zero en zones no turístiques com Baró de Viver, Can Peguera o Ciutat Meridiana. Aquesta realitat porta a fer una regulació diferenciada en funció dels barris o, fins i tot, d’unitats territorials més petites. 

PEUAT. El Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) és un instrument urbanístic per ordenar i controlar la implantació d’allotjaments turístics a la ciutat. El PEUAT distingeix quatre zones específiques amb regulació pròpia. Cadascuna d’elles es caracteritza per la distribució dels allotjaments en el seu territori, la proporció entre el nombre de places que ofereixen i la població resident actual; la relació i les condicions en què es donen determinats usos, la incidència de les activitats en l’espai públic i la presència de punts d’interès turístics

HABITATGES DÚS TURÍSTIC (HUT). Són habitatges cedits pel seu propietari, directa o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada. El PEUAT estableix el creixement zero dels HUT a tota la ciutat. Així, per evitar la concentració excessiva i garantir una distribució territorial equilibrada, quan cessi un HUT d’una zona congestionada es permetrà una nova alta a una zones descongestionades o el reagrupament dins de la zona de manteniment o de creixement.

DADES DEL CENS ACTUAL:  10.634 ESTABLIMENTS/142.053 PLACES

HOTELS                                                   426 ESTABLIMENTS                                                   75.535 PLACES

HOTELS APARTAMENT                        26 ESTABLIMENTS                                                     2.801 PLACES

HOSTALS O PENSIONS                      299 ESTABLIMENTS                                                    6.806  PLACES

APARTAMENTS TURÍSTICS                4  ESTABLIMENTS                                                            70 PLACES

ALBERGS DE JOVENTUT                  129 ESTABLIMENTS                                                       9.765 PLACES

RESIDÈNCIES COL·LECTIVES D’ALLOTJAMENT TEMPORAL

                                                                   44 ESTABLIMENTS                                                      5.804 PLACES

HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC        9.706 ESTABLIMENTS                                                    41.272 PLACES

TOTAL                                                    10.634 ESTABLIMENTS                                                 142.053 PLACES

Un acord històric (1). No hi haurà llicències per a nous hotels i apartaments turístics ni al carrer d’Enric Granados ni al barri de l’Antiga Esquerra de l’Eixample

Posted on Updated on

EN DEFENSA D’UN CARRER VEÏNAL. El carrer d’Enric Granados i el conjunt del barri de l’Antiga Esquerra de l’Eixample, declarats zona de decreixement d’allotjaments turístics per l’ajuntament

h-10     Imatge d'un dels hotels oberts recentment al carrer (Enric Granados, 62-64)